8 Ocak 2012 Pazar

Sinyal Yok/ No Signal


Ubik Project Ocak 2011

Rafet Arslan
Sinyal Yok (2011)
karışık teknik yerleştirme

Rafet Arslan
No Signal (2011)
mixed media installation

Sinyal Yok; özne olarak insan varlığının, sonsuzlukla iletişimsizlik trajedisini resmetme çabasıdır. Görüntü ya da sesin olası bir kaynaktan gelmemesi/gelememesini ifade eden simge olarak “sinyal yok” metaforu, aynı zamanda varlığın evren, Tanrı ya da Ubik ile denediği iletişime geçme çabasının bir göstergesidir.

Sinyal Yok adlı mekan düzenlemesi, sanatçının oluşturmaya çalıştığı güncel avangard söylemin bir parçası olan yeni somut/soyut formlar yaratma çabasıyla da uyum içerisindedir.

No Signal; is the effort to depict the non-communication tragedy between the existence of the human being as a subject and eternity. The “no signal” metaphore as a symbol implying the failure/interruption of transmittance of an image or sound out of a potential source, at the same time is an indication of the effort of the creature trying to get in contact with the universe, God or Ubik.

The spatial installation titled No Signal, is as well in accordance with the attempt of the artist directed at creating new concrete/abstract forms as a part of the current avantgarde discourse he is trying to set up.