25 Eylül 2011 Pazar

"Zulmün Sıradanlığı"detay 1

detay2


detay3


Zulmün Sıradanlığı(enstalasyon)/Rafet Arslan
Eylül 2011

Vietnam, Filistin, İngiltere... Gündeliği esir eden zulmün sıradanlığının kökleri insan denilen şey'in karanlık bilinçaltı mahzenlerinde...

Diyarbakır Hapishanesi Ne Yana Düşer, Karşı Sanat

gösteri, her sabah uyandığım kabustur...


Bu 1 Sitüasyonist Sergi Değildir, 2008, Daralan

Beral Hanımın Bekaret Kemeri


enstalasyon/Rafet Arslan
Kargaşa 10-KargArt

PS: yerleştirmeye Benjamin'in tarih üzerine tezlerinden bir bölümle hazırlanmış bildiri eşlik etmiştir. bu eylemin hedefi başta 2010 gösterisi olmak üzere kültür endüstrisidir.

24 Eylül 2011 Cumartesi

Street actions..Şebeke HackKargaşa sergisi 2009, KargArt

ArtBeat İstanbul


Eylül 2011, Hayaka+

beden-poetika
beden-politika
beden-dil
beden-lir

et şiir!

Performans by R.A.

Kaos DuvarıMüdahale sergisi
S.E.T. action, konsept by R.A.
Hafriyat Karaköy,2007

Meinhof Project
"asla unutma, asla affetme"
karışık teknik, düzenleme

Morhosis sergisi, Haziran 2009

Destruction/Yıkım 2011:Son Hülküm/Last Judgement

Proje adı: Son Hüküm
Rafet Arslan

"Walter Benjamin'e sayğıyla..."

İçerik:

Birbirine bağlı 3 kolaj serinden oluşmuş, konsept çalışma


Seri 1: soğuk savaşın patalojik yansımaları (4 parça kolaj)
“Lazarus Başkaldırıyor, Anamorphosis, Demirgue ile Yüzleşme, Korkunun Penceresi”


Seri 2: 3. Dünya Savaşı Direniş Sirki (parça kolaj)
“3. Dünya Savaşının Kısa Tarihi”


Seri 3: kozmik savaşın görünmez detayları ( 6 parça kolaj)
“Musa Paralel Evrende, Pleroma’da Sonsuz Bahar, 5. Güneşin İşareti, Sonsuz Gül, İtaat Ağacı, Kastrasyon”


Kavram:
Var olan bu köhne dünyayı yıkmak için, devletlerin, dinlerin, orduların, şirketlerin değil, direniş sirkinin yürüttüğü bir 3. Dünya Savaşı düşlüyorum.


Akla karşı tekinsiz,
Ortodoksiye karşı heterodoksi,
İdeolojiye karşı idrak,
Yerleşikliğe karşı göçebelik,
Bürokrasiye karşı otonomi,
Ahlaka karşı etik,
Gerçekliğe karşı düş,
Karamsarlığa karşı neşe,
Doğmalara karşı Gnosis,
Ölüme karşı yaşam
ile silahlanmış mutant bir direniş sirki.


“En el hak” diyen sufilerin, simyacıların, delilerin, çocukların, liberterlerin ve her türden canlının açık karnaval hali.

Yıkım’ın ardından çakacak şafağı, yeni dünyaları müjdelemek için!


Hamiş:

“Sayılmayız parmak ile
Tükenmeyiz kırmak ile
Başkasından sormak ile
Kimse bilmez ahvalimiz”

Muhyiddin Abdal
*

Last Judgement
Rafet Arslan

"for Walter Benjamin..."

The study comprises 3 series of collages.

Serial 1: pathological reflections of cold war
“Lazarus is rising against, Confrontation with Anamorphosis, Face of Demirgue, The window of the fear”

Serial 2: Third World War Resistance Circus
“Brief History of Third World War”

Serial 3: Invisible details of cosmic war
“Moses is in Parallel Universe, the Eternal Spring in Pleroma, The Sign of the Fifth Sun, the Eternal Rose, the Tree of Obeidance, Castration”

Concept:
To destruct this existing old world, I imagine a Third World War that are conducted by Resistance Circus, not by governments, religions, armies, companies.

A mutant resistance circus armed with


uncanny against the wisdom
heterodoxy against the ortodoxy
intellect against the ideology
nomadism against the sedentation
autonomy against the bureaucracy
ethics against the morality
dream against the reality
cheer against the pessimism
Gnosis against dogmas.


Open carnival of Sufis who say “I am (a piece of) God”, alchemists, insanes, kids, libertarians and all kinds of creatures.

To herald new worlds, the down that will come after the Destruction


Footnote:

“We are not counted with fingers
We don’t die out by breaking
Noone knows our circumstances
By asking the other”